Patuloy pa bang Operasyon ng JuanHand sa 2024?

Oo, patuloy pa rin ang operasyon ng JuanHand bilang isang lehitimong lending platform sa Pilipinas. Narito ang mga detalye kung bakit:

  1. Rehistrado sa SEC: Ang JuanHand ay nananatiling rehistrado at regulado ng Securities and Exchange Commission (SEC). Ang kanilang patuloy na pagsunod sa mga regulasyon ay nagpapatunay sa kanilang legalidad at kredibilidad sa larangan ng online lending.
  2. Pagkilala ng NPC: Noong 2022, muling kinilala ng National Privacy Commission (NPC) ang JuanHand bilang isang mapagkakatiwalaang online lending platform matapos nilang ma-address ang mga naunang alalahanin ukol sa privacy. Ipinapakita nito na seryoso ang JuanHand sa pangangalaga ng personal na impormasyon ng kanilang mga kliyente.
  3. Aktibong Website at App: Ang kanilang opisyal na website (https://www.juanhand.com/) at mobile app ay nananatiling aktibo at gumagana. Patuloy pa rin silang nag-aalok ng mga pautang sa kanilang mga kliyente, na patunay ng kanilang tuluy-tuloy na operasyon.
  4. Mga Bagong Balita at Anunsyo: Makakakita ka ng mga pinakabagong balita at anunsyo tungkol sa JuanHand na nagpapakita ng kanilang patuloy na aktibidad at serbisyo. Ito ay indikasyon na patuloy silang nag-ooperate at nagbibigay ng serbisyo sa kanilang mga kliyente.

Sa kabuuan, ang JuanHand ay nananatiling isang operasyonal at maasahang lending platform sa Pilipinas sa taong 2024.

Rate this post