Pagsusuri ng Digido Loan App: Panliligalig at Reklamo

Kung nagkaroon ka ng negatibong karanasan sa paggamit ng DIGIDO Loan App, may ilang hakbang kang maaaring gawin upang tugunan ito:

1. Mga Plataporma ng Pagsusuri:

Isulat ang iyong karanasan sa Google Play Store (kung doon mo dinownload ang app) na detalyado ang iyong naranasan sa DIGIDO.

  • Maging partikular sa mga problemang iyong na-encounter, kasama na ang anumang taktika ng panliligalig.

2. Mga Reklamo sa Regulatoryong Ahensya:

Ang Pilipinas ay may Securities and Exchange Commission (SEC) na nagreregula sa mga lending companies. Maaari kang maghain ng reklamo laban sa mga gawain ng DIGIDO sa kanilang website: https://www.sec.gov.ph/

3. Reklamo sa Privacy Commission:

Kung ang DIGIDO ay nanliligalig sa pamamagitan ng labis na pagtawag o pagpapadala ng mensahe, maaaring ito ay isang paglabag sa iyong karapatang pangpribado. Maaari kang maghain ng reklamo sa National Privacy Commission ng Pilipinas. Narito ang link sa kanilang website: https://privacy.gov.ph/

4. Iulat ang Panliligalig:

Kung matindi ang panliligalig, isaalang-alang ang pag-uulat nito sa mga awtoridad. Maaari kang makipag-ugnayan sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group para sa tulong.

Karagdagang Impormasyon na Maaaring Makatulong:

  • Kolektahin ang ebidensya: Itago ang mga screenshot ng anumang mensaheng nanliligalig o email mula sa DIGIDO.
  • Banggitin ang partikular na taktika ng panliligalig: Kasama dito ang labis na pagtawag, pagbabanta, o pagbabahagi ng impormasyon sa iyong mga kontak.
  • Maging malinaw at tuwid sa iyong mga reklamo: Iwasang paliguy-ligoy at itala ang mga detalye ng iyong reklamo nang maayos.

Paalala:

  • May mga lehitimong paraan upang makolekta ang mga utang. Hindi kasama rito ang panliligalig.
  • Huwag matakot na iulat ang anumang ilegal na gawain.

Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, maaari mong ipagtanggol ang iyong sarili laban sa hindi makatarungang mga gawain ng mga lending companies tulad ng DIGIDO.

MAG-LOAN DIGIDO

5/5 - (6 votes)