Ano ang Pinakamataas na Interest Rate na Pinapayagan ng Batas sa Pilipinas?

Sa Pilipinas, walang iisang tiyak na pinakamataas na interest rate na itinakda ng batas. Gayunpaman, may mga regulasyon na inilalatag upang maiwasan ang labis na mataas na interest rates at maprotektahan ang mga nagpapahiram.

Narito ang detalyadong paglalahad ng mga regulasyon na nakakaapekto sa mga interest rate:

Usury Law (Act No. 2655)

  • Pangunahing Batas: Itinakda ng batas na ito ang pinakamataas na interest rate na 6% bawat taon para sa mga pautang na walang nakasaad na partikular na interest rate sa kasulatan.
  • Mga Eksepsyon: Pinapayagan ng batas ang mas mataas na interest rate kung ito ay nakasaad sa isang nakasulat na kasunduan at sa ilalim ng ilang kondisyon.

Mga Circular ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)

  • Regulasyon ng BSP: Ang BSP ay naglalabas ng mga circular paminsan-minsan na nagreregula ng mga interest rate at mga limitasyon para sa iba’t ibang institusyong nagpapautang at uri ng pautang. Ang mga circular na ito ay madalas magbago, kaya mahalagang suriin ang pinakabago.

Mga Partikular na Uri ng Pautang

  • Pautang sa Bangko: Ang mga circular ng BSP ay nagtatakda ng mga limitasyon sa interest rate para sa mga bangko depende sa uri ng pautang (secured vs. unsecured), pagkakaroon ng kolateral, at iba pang mga salik.
  • Microfinance Loans: Ang mga microfinance NGOs ay may partikular na regulasyon sa interest rate na may mga cap.
  • Pawnshops: Ang mga interest rate at mga kalkulasyon para sa mga pautang sa pawnshop ay regulado.
  • Online Lending Apps: Ang mga limitasyon sa interest rate para sa mga ito ay kasalukuyang tinatalakay. Maaaring maging mas mahigpit ang mga batas sa hinaharap.

Sa kabuuan, bagaman walang iisang pinakamataas na interest rate na itinakda ng batas sa Pilipinas, may mga umiiral na regulasyon upang masiguro na hindi masyadong mataas ang interest rate at maprotektahan ang mga nagpapahiram laban sa mapagsamantalang kondisyon.

5/5 - (5 votes)