Online Loan na 20,000 Pesos sa Pilipinas: Personal na Pautang mula sa mga Cash App

Narito ang detalyadong gabay kung saan ka maaaring makakuha ng online loan na 20,000 pesos sa Pilipinas:

MAG-LOAN ONLINE

1. Saan Makakakuha ng 20,000 PHP na Pautang sa Pilipinas

Mga Online Lending App: Ang mga apps tulad ng Vamo, Lendpinoy, Mabilis, at iba pa ay nag-aalok ng online loan na 20,000 pesos sa Pilipinas. Karaniwan, mas mabilis ang approval at mas simple ang aplikasyon sa mga app na ito, ngunit maaaring mas mataas ang interest rates.

GCash Loans: Kung ikaw ay madalas na gumagamit ng GCash at may magandang GScore, tingnan ang “Borrow” section sa iyong app para sa GLoan (na maaaring mag-alok ng mas malaking halaga tulad ng 20k) o GLoan Sakto.

Tradisyonal na Bangko: Ang mga bangko tulad ng BPI, Security Bank, BDO, at iba pa ay nag-aalok ng personal cash loan hanggang 30,000 pesos. Bagaman mas mababa ang interest rates sa mga bangko, maaaring mas mahigpit ang proseso ng aplikasyon.

Mga Programa ng Gobyerno: Ang mga programa ng SSS, Pag-IBIG, o GSIS ay maaaring mag-alok ng mga pautang sa kanilang mga miyembro na may mas mababang interest rates at magagandang terms.

Kooperatiba: Kung ikaw ay miyembro ng isang kooperatiba, tingnan kung sila ay nag-aalok ng pautang. Maaaring mas maganda ang terms kumpara sa ibang mga nagpapautang.

2. Kalkulasyon ng Pautang na 20,000 PHP

Halaga ng Pautang: 20,000 PHP
Interest Rate: 1.2% bawat buwan (14.4% kada taon)
Termino ng Pautang: 24 buwan (2 taon)

Kalkulasyon:

  • Buwanang Interest: 20,000 PHP * 0.012 = 240 PHP
  • Kabuuang Interest (sa loob ng Termino ng Pautang): 240 PHP * 24 buwan = 5,760 PHP
  • Kabuuang Halaga na Babayaran: 20,000 PHP + 5,760 PHP = 25,760 PHP
  • Buwanang Bayad: 25,760 PHP / 24 buwan = 1,073.33 PHP (tinatayang halaga)

3. Mga Dapat Isaalang-alang

Kwalipikasyon: Bawat nagpapautang ay may kanya-kanyang requirements. Siguraduhing ikaw ay pumapasa sa kanilang mga criteria tulad ng income, employment history, credit score (kung kinakailangan), atbp.

Interest Rates at Mga Bayarin: Maingat na ihambing ang interest rates, processing fees, at late payment penalties ng iba’t ibang nagpapautang. Pumili ng pinaka-abot-kayang opsyon.

Repayment Terms: Piliin ang repayment schedule na naaayon sa iyong budget at kung kailan mo inaasahan ang iyong kita.

Reputasyon ng Nagpapautang: Pumili ng mapagkakatiwalaang mga nagpapautang. Mag-research tungkol sa lender at basahin ang mga review mula sa ibang mga borrower bago mag-apply.

Sa pamamagitan ng masusing pag-aaral at paghahambing ng mga opsyon, makakahanap ka ng tamang loan na akma sa iyong pangangailangan at kakayahan.

4.7/5 - (3 votes)