Paano Mag-Report ng Problema sa Online Lending App (2024)

Narito kung paano mo mairereport ang isang problemadong online lending app sa Pilipinas, depende sa uri ng iyong reklamo:

1. Securities and Exchange Commission (SEC)

Saklaw: Ang SEC ang pangunahing ahensyang nagreregula ng mga lending company sa Pilipinas. I-report ang mga isyu gaya ng:

 • Pagpapatakbo nang walang rehistrasyon sa SEC
 • Hindi makatarungang mga praktika sa pagpapautang (sobrang taas na interes, mga nakatagong bayarin)
 • Abusadong mga taktika sa pangongolekta o panghaharass

Paano Mag-Report:

 • Website ng SEC: Mag-file ng complaint form sa kanilang website (https://www.sec.gov.ph/).
 • Email: Ipadala ang mga detalye ng iyong reklamo sa [email protected]
 • Telepono: Kontakin ang kanilang hotline sa (+632) 8818-6337.

2. National Privacy Commission (NPC)

Saklaw: Ang NPC ay nagsisiyasat ng mga paglabag sa data privacy. I-report sila kung ang lending app ay:

 • Maling paggamit ng iyong personal na impormasyon
 • Pagbabahagi ng iyong data nang walang pahintulot
 • Pagkakaroon ng hindi awtorisadong koleksyon ng data

Paano Mag-Report:

 • Website ng NPC: Mag-file ng report sa kanilang online form (https://privacy.gov.ph/).
 • Email: Ipadala ang detalyadong reklamo sa [email protected]

3. Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)

Saklaw: Ang BSP ang nangangasiwa sa mga bangko at mga institusyong pinansyal. Bagama’t maaaring hindi nila direktang nireregula ang lahat ng lending apps, mag-file ng reklamo kung:

 • Ang app ay nagpapanggap na isang bangko o nire-regulate ng BSP.
 • Pinaghihinalaan mong ang app ay sangkot sa mga ilegal na aktibidad na pinansyal.

Paano Mag-Report:

 • Website ng BSP: Hanapin ang kanilang online complaint form o consumer assistance channels (https://www.bsp.gov.ph/).
 • Email: Kontakin sila sa [email protected]

4. Iba Pang Avenues

 • NBI Cybercrime Division: Kung ang mga aksyon ng online lender ay nagsasangkot ng malalaking banta, pangingikil, o posibleng mga scam, kontakin ang National Bureau of Investigation (https://nbi.gov.ph/).
 • Social Media at Review Sites: Pag-iwan ng reviews sa app store o pampublikong pagbabahagi ng iyong karanasan ay maaaring magbigay babala sa iba, ngunit maaaring hindi magresulta sa direktang solusyon.

Sa pamamagitan ng tamang mga hakbang na ito, maaari mong masiguro na ang iyong mga karanasan sa problemadong online lending app ay mareresolba at maproprotektahan ang iba mula sa mga hindi tamang praktika.

5/5 - (3 votes)