Paano Malalaman Kung Ikaw ay Blacklisted sa Credit sa Pilipinas?

Sa Pilipinas, walang komprehensibong pambansang listahan ng mga taong “blacklisted” sa credit na maaaring direktang ma-access. Subalit, may ilang paraan upang malaman ang iyong kalagayan sa credit:

1. Credit Report mula sa Credit Information Corporation (CIC)

Ang CIC ay nagtatala ng mga credit report ng mga nangungutang na may transaksyon sa mga akreditadong institusyon ng pagpapautang. Ang report na ito ay naglalaman ng iyong kasaysayan ng utang, paggamit ng credit card, at pag-uugali sa pagbabayad.

  • Paano Kumuha ng Credit Report: Maaari kang humiling ng kopya ng iyong credit report mula sa website ng CIC (https://www.creditinfo.gov.ph/) para sa isang minimal na bayad.
  • Ano ang Makikita sa Report: Hindi man ito direktang maglalagay ng salitang “blacklisted,” ipapakita nito ang mga hindi nabayarang utang o default, na maaaring negatibong makaapekto sa iyong credit score at mga aplikasyon sa hinaharap.

2. Pagtatanong sa Bangko

Maaari kang lumapit sa bangko kung saan ka may utang o credit card at magtanong tungkol sa iyong kalagayan sa credit sa kanila. Maaari nilang ibahagi kung ikaw ay may mga overdue na bayarin o mga account na nasa default.

3. Mga Alternatibong Serbisyo ng Credit Scoring

May ilang pribadong kumpanya sa Pilipinas na nag-aalok ng alternatibong serbisyo ng credit scoring. Ang mga serbisyong ito ay nangongolekta ng datos mula sa iba’t ibang mapagkukunan upang makagawa ng credit score para sa iyo.

  • Ano ang Maipapakita ng Mga Serbisyo na Ito: Bagaman hindi kapareho ng isang CIC report, ang mababang score mula sa ganitong mga serbisyo ay maaaring magpahiwatig ng posibleng kahirapan sa pag-secure ng mga pautang sa hinaharap.

4. Impormal na Pag-blacklist

May posibilidad ng pagiging impormal na na-blacklist ng isang partikular na bangko o institusyon ng pagpapautang kung ikaw ay may kasaysayan ng masamang utang sa kanila. Ang impormasyong ito ay maaaring hindi ibinabahagi sa ibang institusyon, ngunit maaari itong makaapekto sa iyong tsansang maaprubahan sa mga pautang sa nasabing lender.

Karagdagang Mga Hakbang:

  • Regular na Pagsusuri ng Credit: Ugaliing suriin ang iyong credit report nang regular upang malaman ang iyong kalagayan at maagapan ang anumang posibleng problema.
  • Paghahanda ng Financial Records: Panatilihing maayos at kumpleto ang iyong mga financial records upang mas madaling matugunan ang mga tanong o isyu na maaaring lumitaw.
  • Pagtanong sa mga Financial Advisor: Konsultahin ang mga financial advisor upang mas maintindihan ang iyong credit standing at kung paano mapapabuti ito.

Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, magkakaroon ka ng mas malinaw na larawan ng iyong kalagayan sa credit at mga hakbang na maaaring gawin upang mapanatili o mapabuti ito.

5/5 - (3 votes)