UnionBank Personal Loan

28 views
0

Kung ikaw ay isang pangunahing may-ari ng credit card, madaling mag-aplay para sa Personal Loan sa UnionBank. Anuman ang iyong layunin – maging ito’y pagpapaganda ng bahay o pagpapaaral – maaari kang magpasa ng mabilis na aplikasyon para sa loan sa UnionBank, nang walang kinakailangang collateral o guarantor.

Mga Pangunahing Tampok ng Personal Loan sa UnionBank

  • Halaga ng loan: Hanggang sa ₱2 milyon (nakabase sa aprobasyon)
  • Buwanang add-on rate: 1.29% (taunang kontraktwal na rate: 26.9%)
  • Termino ng loan: 1 hanggang 5 taon
  • Oras ng aprobasyon: Kasing-bilis ng 5 minuto

Sino ang Maaaring Mag-aplay para sa Personal Loan sa UnionBank?

Ang mga indibidwal na sumusunod sa mga kwalipikasyon na ito ay maaaring mag-aplay para sa personal loan na ito na may mababang interes sa Pilipinas: Nasa edad na 21 hanggang 65 taong gulang Pilipinong residente o lokal na dayuhang residente na may wastong Philippine billing address May Taxpayer Identification Number (TIN) Pangunahing may-ari ng credit card May minimum na gross na taunang kita na ₱250,000

Mga Kinakailangang Documento para sa Personal Loan sa UnionBank

Awtomatikong punan ang online na form ng aplikasyon Valid na government-issued ID na may larawan at lagda Kung may trabaho: Pinakabagong isang buwang payslip, COE, o ITR na may selyo ng BIR Kung self-employed: Pinakabagong Income Tax Return (BIR Form 1701) at Audited Financial Statements (AFS) na may independent auditor’s report, balance sheets, at resibo ng buwis Kung isang dayuhang national: Valid na pasaporte o ACR at patunay ng residency sa Pilipinas

5/5 - (6 votes)

Top+ 10 Legit Online Loans in the Philippines

Here are the top loan apps in the Philippines for 2024:

⭐ Digido PH Digido PH is an online lending company that provides fast loans of up to 10,000 PHP for first-time borrowers and up to 25,000 PHP for repeat borrowers. APPLY NOW!!!
⭐ MoneyCat PH MoneyCat is a multinational finance company that now operates in the Philippines. They are offering a special promotion of 0% interest on your first loan! APPLY NOW!!!
⭐ Crezu PH Crezu offers fast online loans in the Philippines, and they are currently offering 0% interest on your first credit. APPLY NOW!!!
⭐ Credify PH Credify offers a first loan of up to 4,000 PHP with 0% interest in just 15 minutes. You can receive the money in your bank account or in cash, and there is no service charge. APPLY NOW!!!
⭐ SOSCredit SOSCredit offers loans of up to 7,000 PHP without interest to new clients. APPLY NOW!!!
⭐ Online Loans Pilipinas Online Loans Pilipinas offers a first loan of up to 7,000 PHP with 0% interest. The loan amount ranges from 1,000 to 20,000 PHP, and the age requirement is 22 to 70 years old. The loan term ranges from 7 to 30 days. APPLY NOW!!!
⭐ Mazilla Loan Mazilla Loan Website provides loans online in the Philippines. The minimum loan period is 91 days, and the maximum loan period is 2 years. The annual interest rate ranges from 30% to 365%. APPLY NOW!!!
⭐ Binixo Loan PH Binixo Loan PH offers a first loan of 1,000 to 25,000 PHP with a commission fee of 0.01% if you repay the loan on time. APPLY NOW!!!
⭐ Finbro Loan PH Finbro Loan PH provides instant online loans of up to 50,000 PHP in the Philippines. APPLY NOW!!!
⭐ Kviku Loan PH Kviku Loan PH offers fast loans throughout the Philippines within 24 hours. APPLY NOW!!!
⭐ Zaimoo Loan PH Zaimoo Loan PH allows you to borrow up to 25,000 PHP at 0.01% interest today. APPLY NOW!!!
⭐ CashXpress PH CashXpress PH provides loans of up to 20,000 PHP. APPLY NOW!!!
⭐ PesoRedee PH PesoRedee PH allows you to apply for a loan and get approved within 24 hours with no collateral or tedious processing. APPLY NOW!!!

Mr LoanPH Changed status to publish May 10, 2024