Mga Kakulangan ng Pag-aapply ng Student Loan

62 views
0

Ang pagkuha ng student loan ay may mga hindi kanais-nais na aspeto. Bagama’t may mga benepisyo ito, maaaring magdulot ito ng mas malaking problema kaysa pakinabang kung hindi maayos ang pamamahala. Narito ang ilan sa mga kahinaan ng pagkuha ng student loan:

👎 Simulan ang Buhay-Paggulang na may Utang

Bilang isang estudyanteng umaasa sa sarili na kumuha ng student loan, maaari kang mapunta sa alanganin kapag nagsisimula pa lamang sa propesyon. Ito’y magiging mas malaking problema lalo na kung mahihirapan kang makahanap ng trabaho agad o mapunta sa trabahong mababa ang sahod. Ang interes ay maaaring lumobo kung hindi agad mababayaran ang utang. Maaaring mahirapan kang pagkasyahin ang iyong kita o, sa masamang pagkakataon, mahulog sa patibong ng utang kung hindi magaling ang iyong pamamahala sa pera.

👎 Paghinto sa Iba Pang Layunin

Ang patuloy na pagtaas ng utang ay maaaring magpahirap sa isang pamilya sa pinansyal na aspeto at wala silang ibang magagawa kundi ang mabuhay mula sa isang suweldo hanggang sa susunod na suweldo. Ang mga may utang ay maaaring mapilitang magbawas ng gastos o ipagpaliban ang ilang mga layunin (halimbawa, pag-renovate ng bahay, bakasyon, atbp.) upang mabayaran lamang ang utang.

👎 Bababa ang Iyong Credit Score Kung Hindi Makakabayad

Ang hindi pagbabayad sa student loan o personal loan ay magkakaroon ng malaking epekto sa iyong credit score, na siyang makakaapekto sa iyong kakayahan na mag-apply para sa mga credit card, car loan, at mortgage sa hinaharap.

Ang tamang pamamahala sa utang ay napakahalaga upang maiwasan ang mga problemang ito. Sa pamamagitan ng maingat na pagpaplano at disiplina sa pananalapi, maaaring mabawasan ang negatibong epekto ng student loan sa iyong buhay.

5/5 - (3 votes)

Top+ 10 Legit Online Loans in the Philippines

Here are the top loan apps in the Philippines for 2024:

⭐ Digido PH Digido PH is an online lending company that provides fast loans of up to 10,000 PHP for first-time borrowers and up to 25,000 PHP for repeat borrowers. APPLY NOW!!!
⭐ MoneyCat PH MoneyCat is a multinational finance company that now operates in the Philippines. They are offering a special promotion of 0% interest on your first loan! APPLY NOW!!!
⭐ Crezu PH Crezu offers fast online loans in the Philippines, and they are currently offering 0% interest on your first credit. APPLY NOW!!!
⭐ Credify PH Credify offers a first loan of up to 4,000 PHP with 0% interest in just 15 minutes. You can receive the money in your bank account or in cash, and there is no service charge. APPLY NOW!!!
⭐ SOSCredit SOSCredit offers loans of up to 7,000 PHP without interest to new clients. APPLY NOW!!!
⭐ Online Loans Pilipinas Online Loans Pilipinas offers a first loan of up to 7,000 PHP with 0% interest. The loan amount ranges from 1,000 to 20,000 PHP, and the age requirement is 22 to 70 years old. The loan term ranges from 7 to 30 days. APPLY NOW!!!
⭐ Mazilla Loan Mazilla Loan Website provides loans online in the Philippines. The minimum loan period is 91 days, and the maximum loan period is 2 years. The annual interest rate ranges from 30% to 365%. APPLY NOW!!!
⭐ Binixo Loan PH Binixo Loan PH offers a first loan of 1,000 to 25,000 PHP with a commission fee of 0.01% if you repay the loan on time. APPLY NOW!!!
⭐ Finbro Loan PH Finbro Loan PH provides instant online loans of up to 50,000 PHP in the Philippines. APPLY NOW!!!
⭐ Kviku Loan PH Kviku Loan PH offers fast loans throughout the Philippines within 24 hours. APPLY NOW!!!
⭐ Zaimoo Loan PH Zaimoo Loan PH allows you to borrow up to 25,000 PHP at 0.01% interest today. APPLY NOW!!!
⭐ CashXpress PH CashXpress PH provides loans of up to 20,000 PHP. APPLY NOW!!!
⭐ PesoRedee PH PesoRedee PH allows you to apply for a loan and get approved within 24 hours with no collateral or tedious processing. APPLY NOW!!!

Mr LoanPH Changed status to publish June 29, 2024